ALGEMENE VOORWAARDEN RAW event zaterdag 2 oktober 2021 

Annuleren en wijzigingen van uw reservering
Je kunt je reservering tot één week voor het RAW event nog wijzigen of annuleren. Dit kan dus tot en met zaterdag 25 september.  

De annuleringskosten zijn €10,-, deze worden van het te verrekenen bedrag afgetrokken.   

Na 25 september is annuleren helaas niet meer mogelijk, ongeacht persoonlijke omstandigheden, weersomstandigheden of hinder onderweg. Wanneer het event niet doorgaat is Royal Mission teruggaaf van de betaling verschuldigd.  

Wijzigingen en annuleringen kun je schriftelijk doorgeven via raw@royalmission.nl 

Betaling
De betaling van RAW is alleen mogelijk via iDeal. Je ontvangt jouw ticket na betaling via het door jouw opgegeven mailadres. Wanneer de betaling niet is gelukt, is je aanmelding niet compleet en moet je opnieuw het formulier invullen. 

Foto’s
Tijdens het Royal Adventure Weekend zullen er foto’s gemaakt worden, deze worden gebruikt voor oa. onze website, social media en andere communicatiemiddelen.  

Wil je niet dat er een foto van jou op onze website of voor andere doeleinden gebruikt wordt, dan vragen we je dit aan te geven bij de registratie ter plekke. 

Privacy-verklaring
Onderstaande privacyverklaring is van toepassing op jouw reservering voor het RAW event 2021.  

Verwerking persoonsgegevens
Royal Mission verzamelt de persoonsgegevens die je aan ons doorgeeft bij het plaatsen van een reservering. De gegevens die je invult bij het reserveren worden gebruikt ten behoeve van de handmatige controle bij de toegang van het evenement en worden enkel voor interne doeleinden gebruikt, deze worden niet aan derden doorgespeeld.  

Inzage
Wanneer je inzage wilt in de persoonsgegevens die wij van je bewaren, jouw gegevens wilt laten corrigeren of wanneer je wilt dat uw gegevens na gebruik gewist worden kunt u een verzoek hiertoe indienen via raw@royalmission.nl 

In gevallen waar deze algemene voorwaarden niet voorzien, verwijzen wij naar de algemene voorwaarden van RM, klik hier.