Referentieformulier voor medewerkers

 

Hey! Gaaf dat je mee wilt bouwen aan RAW. Om de veiligheid van de tieners te garanderen hebben we van al onze medewerkers een ingevuld referentieformulier. Als je voor het eerst meewerkt aan RAW, willen we je vragen om dit formulier in te vullen. Indien nodig zal er contact worden gezocht met jouw opgegeven referentie. Alvast bedankt voor je tijd!

 

Voornaam

Achternaam

E-mailadres


OngehuwdGehuwdGescheidenSamenwonendJaNeeNee, maar wel als deelnemer

Wat doe je in het dagelijks leven?

Heb je op dit moment een levende relatie met Jezus? Kun je hier kort iets over vertellen?

Ben je meelevend lid van een kerk? Zo ja, van welke kerk?

Wie is jouw voorganger of geestelijk leider?

Wat is je ervaring met tieners en/of tienerwerk?

Waar liggen jouw gaven en talenten bij het werken met tieners?

Wat zijn je minder sterke kanten betreft het werken met tieners?

Roken, alcohol en drugs zijn verboden voor leiders. Is dit voor jou een probleem?

Zijn er verder nog dingen die je belangrijk vindt om te melden?


Referenties
Geef hieronder twee referenties op die we kunnen bellen om te vragen wie je bent en in geval van calamiteiten kunnen benaderen als er problemen zijn (bijv. oudsten, voorganger of jeugdleider, maar geen familie).

Referentie 1
Naam referentie

Telefoonnummer

Jouw relatie tot deze referentie

Referentie 2
Naam referentie

Telefoonnummer

Jouw relatie tot deze referentie